Logo

“Never automate something that can be eliminated, and never delegate something that can be automated or streamlined."

-Tim Ferris - Author of "4-hour work week"

Firmaet

Adminpartner ApS blev etableret i 2016 som søsterselskab til Internetkompagniet ApS.

Hvor Internetkompagniet ApS har fokus på at udvikle systemer der effektiviserer og automatiserer administrative opgaver, er fokus her at løse de konkrete opgaver der ikke kan automatiseres.

Selskabets formål er at eje og videreudvikle løsningen "foreningsadministration.dk" samt udføre administrative opgaver i relation til den løsning.

Kontakt os hvis du har brug for en hjælpende hånd

Brug for en hjælpende hånd?

Selvom foreningsadministration.dk er let at bruge, er nogle foreninger så store at opgaverne ikke kan løses af frivillige. Vi er det budgetsikre alternativ til at ansætte egne medarbejdere.

Når foreningsadministration lancereres endeligt er det vores målsætning at vi kan løse alle de opgaver klubber og foreninger ikke selv har ressourcer til.

Der arbejdes pt. (primo 2018) på opdatering af systemet ift. EU Persondataforordningen samt demo-videoer af de forskellige komponenter.